واکنش استاندار کرمانشاه درباره گاف عجیبش راجع به ۱+۵ /فیلم