پس‌لرزه گاف استاندار کرمانشاه درباره 1+5/ کناره گیری کنید/ سواد لازم را ندارید