شهرخبر

دو راهی انتخاب میان بد یا بدتر / فرجام مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم

دو راهی انتخاب میان بد یا بدتر / فرجام مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم

دیاکو حسینی از پیامد منفی ناگزیر تصویب و اجرای «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» در مجلس یازدهم انتقاد کرد.

دیاکو حسینی ، کارشناس ارشد سیاست بین الملل نوشت :

یکسال و نیم از تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گذشت و نتیجه ای هم نداشت.

این مصوبه اگر هم مانع دستیابی به توافق نشود، ناگزیر در راه رسیدن به توافق باید نادیده گرفته شود.

ثمره ی محتوم این تصمیم غیرکارشناسی، یا آسیب به منافع ملی است یا به آبروی مصوبات مجلس.

دو راهی انتخاب میان بد یا بدتر / فرجام مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱