شهرخبر

ویدئو| ماجرای خواستگاری «مامان ژاپنی» از سعید معروف!

سعید معروف در مصاحبه با عادل فردوسی پور در فوتبال ۳۶۰ درباره ماجرای خواستگاری یک زن ژاپنی از او، توضیحاتی ارائه کرد.