انتقاد احمدی نژاد به «استقاده از قوه قهریه برای اقناع نسل های جدید» + عکس های دیدار با حامیان