آقای رئیسی! این اعجوبه‌هل را از کجا پیدا کردی؟ استاندار کرمانشاه نمی‌داند 5+1 چیست!