اشتباه باورنکردنی استاندار کرمانشاه درباره گروه ۱+۵+فیلم