اشتباه عجیب استاندار کرمانشاه درباره گروه ۱+۵+فیلم