وقتی آقای استاندار مفهوم عدد ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای را نمی‌داند! +ویدئو