ببینید | اشتباه عجیب و جنجالی استاندار کرمانشاه درباره گروه ۱+۵!