شهرخبر

غربی‌ها برای اجرای پروژه در منطقه باید رضایت ایران را داشته باشند

غربی‌ها برای اجرای پروژه در منطقه باید رضایت ایران را داشته باشند

غربی‌ها برای اجرای پروژه در منطقه باید رضایت ایران را داشته باشند

مشرق نیوز