استاندار کرمانشاه: احداث مسکن باید جزو اولویت‌های اصلی تمام مدیران استان باشد