شهرخبر

خواستگاری عجیب یک زن از مجری مشهور تلویزیون؛ می خواهم زن دومت شوم! / فیلم

صحبت های یکی از روحانی ها درباره خانم های عاشق نجم الدین شریعتی در مقابل مردم و دوربین ها توجه ها به سمت او جلب کرد.

خواستگاری عجیب یک زن از مجری مشهور تلویزیون؛ می خواهم زن دومت شوم! / فیلم

به گزارش سلام نو، یکی از روحانیون که در مجلسی مشغول سخن رانی به همراه نجم الدین شریعتی است در حرف های خود اشاره می کند که بعضی از خانم ها می خواهند همسر دوم شریعتی شوند.