استاندار قم: برای تسهیلات ارزان قیمت بافت‌های اطراف حرم اطلاع‌رسانی شود