شلیک مرگ به زن خواهر زن و خودش در 30 ثانیه / قتل عام خانوادگی در ایلام + عکس