شهرخبر

برادر قاضی منصوری خبر داد:

دستیابی به مستنداتی که ابعاد تاریک پرونده مرگ قاضی منصوری را روشن می‌کند

برادر قاضی منصوری گفت: محتوای فعلی پرونده همان ترجمه گزارش ناقص واصله وزارت خارجه می‌باشد وهیچ فیلم وعکسی از واقعه مذکور تحویل مانشده است.

اعتمادآنلاین|

همزمان با دومین سالگرد قتل قاضی منصوری در کشور رومانی؛ برادر وی ضمن تاکید بر نقاط تاریک و مبهم این پرونده اظهار کرد: با وجود گذشت دو سال از وقوع حادثه هنوز هیچ ابهامی از زوایای این حادثه دردناک و ناجوانمردانه روشن نشده است هرچند ما هم معتقد به نظریه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد قتل قاضی منصوری هستیم ولی هیچ اطلاعات جدیدی از طریق مراجع رسمی و قانونی به ما داده نشده و ظاهراً محتوای فعلی پرونده همان ترجمه گزارش ناقص واصله وزارت خارجه می‌باشد وهیچ فیلم وعکسی از واقعه مذکور تحویل مانشده است.

به گزارش مدارا وی اضافه کرد: البته ما مستندات قابل توجهی ازمدارک ، مکالمات صوتی و تصویری روزهای آخر منتهی به قتل ایشان داریم که چنانچه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد بسیاری از زوایای قتل ایشان روشن خواهد شد و با توجه به اطاله دادرسی بوجود آمده مقرر شده است کلیه مستندات مذکور در خصوص قتل قاضی منصوری تحویل رئیس محترم فعلی قوه قضاییه گردد.

غلامرضا منصوری، مشهور به قاضی منصوری در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در هتلی در بخارست، پایتخت رومانی به قتل رسید. وی قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

گفتنی است اسفندماه سال گذشته محمود علیزاده طباطبایی مدعی شده بود که دادسرای جنایی به دنبال بستن و خودکشی خواندن پرونده «قاضی منصوری» بود.