تحلیل دکتر ناصر هادیان، تحلیلگر مسائل استراتژیک و استاد روابط بین‌الملل را در لینک زیر بخوانید:
 


چگونه برجام احیا می‌شود؟