شهرخبر
تقدیم رونوشت استوارنامه‌های سفرای جدید سوئیس و لیتوانی به امیرعبداللهیان

سفرای جدید سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه‌های خویش را به وزیر امور خارجه تقدیم کردند.

 نادین اولیویه ری، سفیر جدید سوئیس در تهران در آغاز به کار خود در ایران، بعد از ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه و ضمن دیدار با حسین امیرعبداللهیان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد. 

222

همچنین ریچارد اس دیگوتیس، در آغاز ماموریت خود به عنوان سفیر آکردیته جمهوری لیتوانی در ایران بعد از ظهر امروز ضمن حضور در وزارت امور خارجه و در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

222

∎​