شهرخبر
تفاوت بین تعلیق و لغو را نفهمیدند ولی امروز راه و چاه تعیین می‌کنند

کاربرفضای مجازی در توییتر نوشت: ‏فرق بین تعلیق و لغو را نفهمیدند، امضای کری را تضمین حساب کردند، تنها ابزارشان فشار ایمیلی بود، از خطوط قرمز عبور کردند، امتیاز نقد دادند وعده نسیه گرفتند

و امروز راه و چاه هم تعیین میکنند.

فرق بین تعلیق و لغو را نفهمیدند ولی امروز راه و چاه تعیین می‌کنند