شهرخبر

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سوئیس به امیر عبداللهیان (عکس)

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سوئیس به امیر عبداللهیان (عکس)
«نادین اولیویه ری » سفیر جدید سوئیس در ایران در نخستین روز آغاز به کار خود در کشورمان، بعد از ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه و ضمن دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
سفیر جدید سوئیس در تهران، با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد .
 
 به گزارش ایسنا، «نادین اولیویه ری » سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز آغاز به کار خود در کشورمان، بعد از ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه و ضمن دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
 
تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سوئیس به امیر عبداللهیان (عکس)