وظیفه سازمان صداوسیما نظارت بر تولید و پخش آثار شبکه نمایش خانگی است