شهرخبر

پرسپولیس فصل گذشته متوجه شد تکرار قهرمانی در لیگ برتر سخت شده است و برای تکرار قهرمانی های متوالی در لیگ برتر باید به تیم بهتری تبدیل شود.

 باشگاه جدا از جذب بازیکنان جدید در پست های مختلف تغییراتی را در کادر فنی هم ایجاد کرده است که یکی از این تغییرات در بخش بدنسازی بوده است.  په په لوسادا مربی بدنساز اسپانیایی وظیفه آماده کردن سرخپوشان را برای فصل جدید بازی ها بر عهده گرفته است و در روزهای ابتدایی وزنه ها را به زمین آورده است تا سرخپوشان در یک فضای فوتبالی مهیای حضور در بازی های فصل جدید شوند.

مربیان خارجی بدنساز که وارد فوتبال ایران می شوند خیلی در کار خود جدی هستندو نظر به اهمیت تمرینات بدنسازی به خصوص پیش از فصل سخت گیری می کنند واین سخت گیری حتی گاهی موجب می شود بازیکنان با دیدن مربیان بدنساز آه بکشند. به یاد داریم در گذشته مارکو مربی بدنساز پرسپولیس چنان به سرخپوشان سخت می گرفت که گاهی بازیکنان تیم پرسپولیس در تمرین به شوخی به او حمله می کردند تا کمی دق و دلی سختی تمرین را روی سر او خالی کنند. اما در همان سال ها بازیکنان تیم پرسپولیس یکی از دلایل قهرمانی را بدنسازی خوب مارکو عنوان می کردند.

آیا بدنساز اسپانیایی می تواند نقش مارکو را در کادر فنی تیم پرسپولیس ایفاء کند؟  بدنسازی در زمین فوتبال و در شرایطی که آب وهوای تهران به طرز عجیبی گرم شده اگر از سوی بازیکنان تیم پرسپولیس جدی گرفته شود می تواند اتفاقات جالبی را برای آنها در فصل جدید لیگ برتر رقم بزند. دانیال اسماعیلی فر – سروش رفیعی – گولسیانی و ... که بازیکنان جدید تیم پرسپولیس به حساب می آیند با وجود سختی تمرین با اشتیاق این کار را انجام می دهند چون یک ماموریت مهم در تیم پرسپولیس پیش رو دارند؛ برگرداندن پرسپولیس به جام قهرمانی لیگ برتر. ماموریتی که فصل گذشته نیمه تمام ماند.