قابی قدیمی از بازیگر و کارگردان مشهور سینمای ایران!