شهرخبر

برخوردوحشتناک تریلی با تیر چراغ برق / فیلم

یک دستگاه تریلی هنگام عبور از تقاطع با تیر چراغ برق برخورد کرد.

برخوردوحشتناک تریلی با تیر چراغ برق / فیلم

به گززارش سلاام  نو، یک دستگاه تریلی در مسکو قصد عبور از تقاطعی را داشت که دچار حادثه شد. راننده برای جلوگیری از برخورد با خودروی سواری، به سمت چپ پیچید که این موضوع باعث تصادف با تیر چراغ برق شد.