شهرخبر

برخورد مرگبار دوچرخه سوار با ماشین سواری+ ویدئو

انسانیت تو وجود بعضیا مُرده!تصادف مرگبار دوچرخه سوار با ماشین سوار بی وجدان

برخورد مرگبار دوچرخه سوار با  ماشین سواری+ ویدئو

انسانیت تو وجود بعضیا مُرده!

طبعا گواهینامه‌ی چنین شخصی باید معلق بشود تا زمانی که تحت نظر متخصصین اعصاب و روان دوران درمان را طی بکند.