شهرخبر

این گزارش به بررسی قیمت انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار پرداخته است.

مرغ

به گزارش همشهری آنلاین، جدول زیر قیمت مرغ بسته بندی را در برندهای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

نام کالا  قیمت (تومان)
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم ۲۲۶,۸۰۰
 سینه مرغ پویا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم ۱۸۷,۲۰۰
ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم

۱۶۲۰۰۰

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۸۷,۳۰۰
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۹۶,۳۰۰
مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم ۱۷۲,۸۰۰
ساق مرغ پویا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم ۱۹۲,۶۰۰
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - ۰.۹ کیلوگرم ۱۱۳,۴۰۰
بازو ساده مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۵۱۴,۳۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم ۶۳۰۰۰
بازو بدون پوست مرغ زی پرو - ۰.۹ کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
بال ساده مرغ پویا پروتئین - ۹۰۰ گرم ۷۰,۲۰۰