فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان: 50 گروه جهادی سپاه استان به مناطق زلزله زده اعزام شد