شهرخبر

تازه‌ترین وعده برای حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان

توضیحات میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه را درباره حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان ببینید.

تازه‌ترین وعده برای حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان