حضور تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در اطراف حوزه های امتحانی کنکور