شهرخبر

عکس/ افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

مراسم افتتاحیه جشنواره های اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی محلات شهر تهران(قهرمان شهر) عصر امروز سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

سخنرانی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

سخنرانی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

روشن کردن مشعل جشنواره قهرمان شهر

روشن کردن مشعل جشنواره قهرمان شهر

روشن کردن مشعل جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

اجرای ورزش سنتی زورخانه ای در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

اجرای ورزش سنتی زورخانه ای در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

اجرای ورزش سنتی زورخانه ای در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

اجرای ورزش سنتی زورخانه ای در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی

حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

اهدای گل شهردار تهران به معلولین و جانبازان ورزشگاه حاضر در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

رونمایی پوستر جشنواره قهرمان شهر توسط علیرضا زاکانی شهردار تهران

امضای پوستر جشنواره قهرمان شهر توسط فرشاد پیوس پیشکسوت فوتبال

امضای پوستر جشنواره قهرمان شهر توسط حسین اوجاقی مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران

امضای پوستر جشنواره قهرمان شهر توسط علیرضا زاکانی شهردار تهران

علیرضا زاکانی شهردار تهران در پایان مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

نماد و پوستر افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

علیرضا زاکانی شهردار تهران در پایان مراسم افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

در افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر

افتتاحیه جشنواره قهرمان شهر