کشف 46 جسد در تریلی قاچاقچیان انسان / 3 مرد بازداشت شدند