در این برنامه کامکس با حضور علی اسکینی مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن به بررسی وضعیت نوسان قیمت اوره در بازارهای جهانی پرداخته شد، آخرین وضعیت عرضه و تقاضای این محصول و عوامل موثر بر قیمت آن مورد بررسی قرار گرفت و برآوردی از وضعیت نوسان نرخ آن در افق یک سال آینده ترسیم شد.

 

نگاهی به وضعیت تولید و صادرات اوره‌سازان داخلی از دیگر موضوعات مورد اشاره در این گفت‌وگو بود.