زاکانی خبر داد: ۱۲ ایستگاه مترو در نیمه دوم امسال افتتاح می‌شود