پیشکسوتان هنرمند از دُز چهارم واکسن کرونا استقبال کردند/ اسلامی: به‌‎‌زودی سفر هنرمندان از سرگرفته می‌شود