بیژن زنگنه در واکنش به شایعه دستگیری دخترش به اتهام جاسوسی در توییتی نوشت: پیرو نشر خبری دروغ مبنی بر دستگیری دختر اینجانب به نام‌ماندانا زنگنه،به عنوان جاسوس،باید به اطلاع افکار عمومی برساند که اینجانب دختری با این نام و مشخصات ندارم.اینگونه افتراها متاسفانه عمدتاًاز سوی کسانی وارد می‌شود که مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.بیژن زنگنه

photo_2022-06-25_13-56-14