وریا غفوری بین استقلالی ها جنگ به پا کرد ؛ مقصد وریا کدام تیم خواهد بود؟