حجم ساختمان‌های نا ایمن در کشور زیاد است/ مطالبه گری از وزارت راه برای تدوین برنامه ایمن سازی ساختمان ها

اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود در زمینه ساختمان های نا ایمن در کشور بیان کرد: مجلس در زمینه ساخت و سازهای نا ایمن مطالبه گری خواهد کرد.

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه در جوامع شهری دنیا حریق ساختمان ها بیش از پیش رخ می دهد، تاکید کرد:در این راستا آتش نشانی بررسی های و مطالعات خود را انجام داده و ساختمان های ناایمن هم مشخص شده است.

شاکری بیان کرد:در حال حاضر تعداد قابل توجه ای از ساختمان های احداث شده در کشور از جمله ساختمان های پر خطر بوده و عمده آنها هم ساختمان هایی عمومی هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در حال حاضر ساختمان های پرخطر در کشور شناسایی شده اند و لیست آنها تحویل شهرداری و مراجع قضایی شده است و همه ارگان ها لیست فوق را داشته و از آن مطلع اند.

وی با بیان اینکه ما از ارگان ها و دستگاهای مرجع درخواست کردیم به موضوع ساختمان های نا ایمن ورود کنند، اظهارکرد: ما از شهرداری و وزارت کشور خواسته ایم تا تحت نظر وزرات راه و شهرسازی برنامه نحوه ایمن سازی ساحتمان ها را آغاز کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهارکرد: البته این دستگاه ها به چند مورد در این بخش ورود پیدا کرده اند و اما با این حال حجم این ساختمان ها زیاد بوده و به نظر می رسد باید دستور العمل مشخصی در این رابطه تدوین شود.

وی با بیان اینکه قوانین ما در این بخش کافی است و نیاز به قانون جدید نداریم، بیان کرد: کمیسیون عمران نظارت خود بر دستگاه ها جهت ورود به ایمن سازی ساختمان ها را مدنظر قرار خواهد داد.

حجم ساختمان‌های نا ایمن در کشور زیاد است/ مطالبه گری از وزارت راه برای تدوین برنامه ایمن سازی ساختمان ها

این نماینده مجلس  با اشاره به گزارش حادثه متروپل تاکید کرد: نحوه ورود به ساختمان های نا ایمن یکی از مهمترین مباحث گزارش حادثه متروپول خواهد بود.

وی تصریح کرد: گزارش حادثه متروپول این هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.