رونمایی از مشتری جدید وریا غفوری | جنگ کاپیتان‌های سابق استقلال بر سر کاپیتان فعلی