اصرار برخی پیشکسوتان و مقاومت یحیی/دستیار گل‌محمدی از کجا می‌آید؟