حالا وقت دیدن استقلال تهاجمی است/ یک فصل فوتبال اقتصادی بس است/ آجورلو هنوز وقت نکرده به قرارداد وریا غفوری رسیدگی کند