شهرخبر

فاطمی امین، وزیر صمت در پیش خطبه های نماز جمعه تهران گفت: در حوزه شناسایی ذخایر معدنی عقب هستیم. پارسال ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی برداشت کردیم اما کمتر از یک درصد خام صادر شد. در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد رشد صادرات داشتیم. در ۳ ماهه اول امسال ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه ۳۶ درصد افزایش داشته است.

سیدرضا فاطمی امین - وزیر صنعت، معدن و تجارت