وریا غفوری در لیست خرید ما قرار دارد/ از بچگی طرفدار استقلال بودم و برای موفقیتش دعا کردم!