شهرخبر

اولین سالگرد درگذشت خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا

واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده با دو کشته و 21 زخمی خبر تلخی بود که عصر دوم تیرماه 1400 موجی از اندوه را بین اصحاب رسانه ایجاد کرد؛ این آخرین سفر ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا بود. اولین سالگرد درگذشت این دو خبرنگ ...

اولین سالگرد درگذشت خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا

خبرگزاری تسنیم