شهرخبر

دستگیری باند سرقت مسلحانه از هایپرمارکت ها در اصفهان

دستگیری باند سرقت مسلحانه از هایپرمارکت ها در اصفهان

پلیس آگاهی اصفهان در قالب طرح ذوالفقارو در پی یک عملیات پیچیده ، ۳ باند سرقت مسلحانه و ۱ باند در حوزه قاچاق سلاح ، دستگیر نمود.