شهرخبر

فیلم/ صحبت‌های رئیسی در بدو ورود به خراسان شمالی

استقبال از رئیس‌جمهور در فرودگاه خراسان‌شمالی

سید ابراهیم رئیسی رئیس‎جمهور: ما در این دولت نهضت اتمام پروژه‎های نیمه تمام را راه انداختیم. باید از تمامی ظرفیت‎ها و پتانسل‎های استان در سال اشتغال و دانش‎بنیان استفاده و اشتغال ایجاد کرد.