شهرخبر

محسن نوفرستی

اجتماع بزرگ سلام فرمانده در استادیوم آزادی بیرجند

امروز اجتماع بزرگ سلام فرماند با حضور حاج ابوذر روحی و حامد سلطانی در ورزشگاه آزادی بیرجند با حضور با شکوه مردم برگزار شد.

برچسب‌ها