از قاچاقچیان مکالمه 1000 میلیاردتومان پس گرفته شد/ آنها 20 هزار سیم کارت داشتند