قتل ناموسی یاشار به دست مرد قصاب در تهران / زن خیانتکارم آبرویم را برد!

قتل ناموسی قتل ناموسی قتل ناموسی قتل ناموسی قتل ناموسی

به گزارش رکنا،15  مهر سال 1400 رسیدگی به درگیری منجر به قتل در یکی از خیابان های اسلامشهر در جریان قضایی قرار گرفت.در این درگیری جوانی به نام مهران متهم به قتل یاشار شناخته شد و دستور بازداشت وی صادر شد.

متهم در اولین بازجویی های قضایی در توضیح انگیزه خود از جنایت گفت:« مدتی قبل متوجه شدم که همسرم با یاشار رابطه دارد.یک روز که اتفاقی او را در خیابان دیدم با هم بحثمان شد.من قصاب هستم و به خاطر شغلم همیشه چاقو همراه دارم.در جریان درگیری عصبانی شدم و یک ضربه به او زدم که باعث مرگش شد.»

به این ترتیب با اقرار متهم، پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. جلسه محاکمه در شعبه سیزدهم دادگاه به ریاست قاضی شجاعی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش گفت: «مقتول مهدورالدم بود به همین خاطر او را کشتم.»

او در شرح ماجرا گفت: «من و همسرم دو فرزند 13 و 6 ساله داشتیم. زندگی مان خوب و آرام بود تا فهمیدم رفتار عاطفه تغییر کرده است و به من و بچه ها توجهی نمی کند. شغلم قصاب بود وقتی به خانه می آمدم انتظار داشتم همسرم به من و بچه ها رسیدگی کند اما او یک چای مقابل من می گذاشت و بدون اینکه حرفی بزند مدام سرش تو گوشی تلفن همراه بود. چند بار تذکر دادم اما می گفت سرش به گوشی مشغول است و نباید دخالت کنم. این گذشت تا اینکه روزی یکی از اقوام تماس گرفت و گفت می دانی یاشار به همسرت علاقمند شده است و با هم رابطه دارند. از شنیدن این حرف شوکه شدم و در این مورد با همسرم صحبت کردم. عاطفه وقتی حرفهایم را شنید خندید و گفت دروغ است.»

متهم ادامه داد: «وقتی این شرایط را دیدم تصمیم گرفتم خانه مان را عوض کنم و در محل دیگری ساکن شویم اما این تصمیم هم بی فایده بود. مدتی گذشت که از فامیل و اقوام شنیدم یاشار تصمیم دارد همسرش را طلاق بدهد و مدام زیر گوش عاطفه زمزمه می کند تو هم طلاق بگیر تا با هم ازدواج کنیم. این شرایط خیلی مرا اذیت می کرد و نمی دانستم باید چکار کنم. هر چقدر هم با همسرم صحبت می کردم گوشش بدهکار نبود.»

متهم در خصوص قتل گفت: «روز حادثه همسرم گفت قصد دارد به آرایشگاهی در اسلامشهر برود. آماده شدم و قرار شد او را برسانم. با هم سوار ماشین شدیم و عاطفه را مقابل آرایشگاه رساندم. می خواستم برگردم که متوجه شدم یاشار هم حوالی آرایشگاه در حال پرسه زدن است. دور زدم و مسیرم را عوض کردم. یاشار وقتی مرا دید داخل یک سوپرمارکت رفت و مخفی شد. داخل مغازه رفتم و او را صدا کردم. خواستم از مغازه بیرون بیاید. یاشار وقتی صدایم را شنید از زیر میزی که مخفی شده بود بیرون آمد. نزدیکش رفتم و گفتم اینجا چکار داری که گفت به تو ربطی ندارد. این حرف مرا عصبانی کرد و طوری که کنترل اعصابم را از دست دادم. به خاطر شغل قصابی همیشه یک چاقو همراهم بود. نفهمیدم چطور دست به چاقو شدم و چند ضربه به سینه و دست او زدم.»

متهم در آخر گفت: «مقتول با رفتارهایش آبروی مرا بین فامیل و دوستان برده بود. او روزهای سیاهی را برایم رقم زده بود و می خواست همسرم و زندگی ام را از من بگیرد. مقتول مهدورالدم بود و من با این انگیزه او را کشتم.»

در پایان هئیت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.