شهرخبر

عکس/ سمور کمیاب در رودخانه دجله

سمور کمیاب در رودخانه دجله

تصویر سمور کمیاب آلبینو اوراسیایی پس از پیدا شدن توسط یک ماهیگیر در رودخانه دجله.