آقای ساپینتو در ایران خیلی ها مثل خودت جَوگیر هستند!/ خدا کند دلال ها مربی نیاورده باشند/ وریا غفوری به پرسپولیس نمی رود